Pobaltí

Názvem Pobaltí označujeme tři země ležící v severovýchodní Evropě při pobřeží Baltského moře a jsou jimi Estonsko, Litva a Lotyšsko. Někdy se používá také označení Baltské státy, Baltské země nebo také Pobaltské státy, případně Pobaltské země. V angličině pak Baltic states, Baltic countries, Baltic republics, Baltic nations nebo jednoduše Baltics, estonsky Balti riigid, Baltimaad, lotyšsky Baltijas valstis, Baltija, litevsky Baltijos valstybės, Baltija, polsky Kraje bałtyckie, rusky Прибалтика, německy Baltische Staaten.

Tento region sousedí na východě s Ruskem a Běloruskem, na jihu s Běloruskem, Polskem a Ruskem (Kaliningradská oblast), ostatní hranice tohoto regionu omývají vody Baltského moře. Celková rozloha Pobaltí je 175,228 km2. Největším pobaltským státem je Litva s rozlohou 65,300 km2, jen o málo menší je Lotyšsko, jenž má rozlohu 64,589 km2. Nejmenší pobaltskou zemí je Estonsko, jenž se rozkládá na 45,339 metrech čtverečních.

Pobaltí
Pobřeží Baltského moře

Co do počtu obyvatel je největší, respektive nejlidnatější pobaltskou zemí Litva s 2,795,674 obyvateli, druhé nejlidnatější Lotyšsko má takřka dva milióny obyvatel (1,934,379) a v Estonsku žije 1,319,133 lidí. Celková populace Pobaltí tedy čítá jen 6,049,186 obyvatel (údaje jsou k roku 2018).

Největším městem Pobaltí co do počtu obyvatel je lotyšské hlavní město Riga (701,064 obyvatel), následují zbývající dvě hlavní města. Druhým největším městem je litevský Vilnius (536,692 obyvatel), který je spolu s Rigou jedním ze dvou pobaltských měst, která mají více než půl miliónu obyvatel. Třetím největším městem je estonský Tallinn (449,160 obyvatel). V první desítce nejlidnatějších pobaltských měst je pět litevských měst, tři lotyšská města a dvě estonská města. Čtvrté, páté a šesté největší pobaltské město leží v Litvě, v pořadí Kaunas (288,466 obyvatel), Klaipėda (149,015 obyvatel), Šiauliai (100,618 obyvatel). Tedy jen šest měst v Pobaltí překračuje hranici sta obyvatel. Tři města jsou relativně blízko sto tisícové hranici. Sedmým největším pobaltským městem je lotyšské město Daugavpils (96,818 obyvatel, druhé největší město Lotyšska), osmým litevské město Panevėžys (95,218), devátým estonské město Tartu (93,715 obyvatel), které je druhým největším estonským městem. Do první desítky největších měst v Pobaltí se ještě vejde lotyšské město Liepāja (69,443 obyvatel).